mirimas

mirimas
mirìmas sm. (2) KI31; SD101, Rmirti. 1. mirtis: Uliutės mirimo dieną mano seneliai nuėjo į kapines jos kapo aplankytų A.Vien. Nuo savo Žemaičiūse įsikūrimo lig pat mirimo su didžiu įtempimu vedė ūkę M.Valanč. Dėku matušei už auginimą, jau nematysi mano mirimo JD1537. Nebuvo girdėties mirimo, o besanti mirusi pernai Šts. Nepyvalom mirìmo – pats ateita Šlu. Nuo mirimo vaistų neišranda, bet tik dėl sveikatos Sim. Priminė savo tėvelio paskutinius žodžius, pasakytus prieš pat mirimą . Nerašiau, kad miręs, ale ką prie mirìmo Str. Kad jau jautėsi arti mirimo, pašaukė savo vyrą Brt. Dėl badu nemirimo reik ėsti ir išmašinuotą pieną Trk. Gyviai ... mirimo vangsto, o gyvatą myl DP549. O tatai bylojo, ženklindamas, kuriuo mirimu turėjo mirt DP506. Tuojau kaip paragausi, tad mirimu mirsi DP264. ^ Koks gyvenimas, toks ir mirimas (sakoma apie netvarkingai gyvenusius ir nelaimingai mirusius) Ėr, Škn, Jsv, An, Gs, Grz. Kaip žmogaus gyvenimas yra, taip bus ir jo mirimas B. 2. merdėjimas: Butkus papasakojo jai, koks buvo motinos mirimas . 3. SD344 mirtingumas. \ mirimas; apmirimas; įmirimas; išmirimas; numirimas; pamirimas; primirimas; užmirimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • mirimas — miri̇̀mas dkt. Kóks gyvẽnimas, tóks ir miri̇̀mas (flk.) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Javari Mirimas — Sp Javari Mirimas Ap Yavarí Mirim L u. Š Peru …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Yavarí Mirim — Sp Javari Mirimas Ap Yavarí Mirim L u. Š Peru …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • apmirimas — apmirìmas sm. (2) 1. rš pasidarymas negyvam (apie kokią nors organizmo dalį), nekrozė. 2. pasidarymas pusiau mirusiam; užmigimas ilgam laikui: Gyvių apmirimas žiemos metu tęsiasi tam tikrą laikotarpį rš. ║ prk. sustingimas, neveiklumas: Sẽniai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atleidimas — atleidìmas sm. (2) → atleisti. 1. K dovanojimas nusikaltusiam, nebaudimas: Tėvas persigandęs prašė sūnaus atleidimo Brt. Piešk smarkios audros siautimą, žydrę nesuterštą, skelbk meilumą, atleidimą, bet kartu ir kerštą J.Jan. Tie du karaliūnai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskubinti — atskùbinti 1. N, Skr žr. atskubėti: Aš atskubinau atduoti, ką manei pažyčiojai, t. y. atnešiau skubiai J. Jau atskùbina kas, kad iš rankų krinta šaukštas Krs. | refl. N, K, Š: Kas čia, kad užspringau – kiba alkanas atsiskùbina Dkš. Karalius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • badmaras — badmãras sm. mirimas badu: Bus badmãras, kad neturėsi ko ėsti J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gyvenimas — gyvẽnimas sm. (1) → gyventi. 1. buvimas, egzistavimas; būvis, buitis: Dabar aš pradedu naują gyvenimą V.Mont. Mūs gyvenimas – pergalės šventė rš. Gyvenimą ir ateitį naują jūs statot! K.Kors. Prasidėjo gyvenimas visiškai kitas, naujas, šviesus ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išganymas — išgãnymas sm. (1) 1. SD443, K bažn. → išganyti 2: Žinojo gerai, jog tie krikščionys (kryžiuočiai) ne išganymo jų dūšios ieško, bet jų kraštą noria užimti S.Dauk. Išganymu širdį mano linksminu PK47. Gana ižganymop DP217. Duok mumus išgãnymą tavo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išleidimas — išleidìmas sm. (2) → išleisti. 1. išrengimas išvykti: Išaušo jau sekmadienis, skirtas Jonelio išleidimui rš. 2. davimas už vyro, į marčias: Oi dėkui, tai dėkui motynėlei … ir už išleidimą už bernelio JV894. Algirdo dukters Joanos išleidimas už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”